G-CLOUD, de community cloud van de overheid

Het resultaat van een gezamenlijke aanpak

Het G-Cloudprogramma is het resultaat van een gezamenlijk initiatief door meerdere publieke instellingen: federale overheidsdiensten, instellingen van de sociale zekerheid en de zorgsector… De praktische realisatie wordt aangestuurd vanuit de « Cloud Governance Board ».

Een gemeenschappelijke roadmap wijst de weg naar de ontwikkeling van deze ‘community Cloud’ van de overheid. Terwijl de eerste generatie van G-Cloud-diensten al operationeel is sinds maart 2015, zijn er nog talrijke nieuwe evoluties op komst.

De G-Cloud is een hybride cloud, waarbij enerzijds gebruik wordt gemaakt van diensten aangeboden door private firma's in publieke cloud-omgevingen, en anderzijds van diensten gehost in datacenters van de overheid. Het beheer van de G-Cloud gebeurt door de overheid. Voor de uitbouw en de operationele werking wordt in ruime mate beroep gedaan op de privé-sector.

Een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur

De bouw van de G-Cloud heeft als doel : synergie in ICT ontwikkelen en faciliteren binnen de overheid. Concreet gaat het onder meer om de uitbouw van een gemeenschappelijke ICT-infrastructuur waarop publieke instellingen zelf hun gegevensbronnen en toepassingen kunnen installeren.

Dit “full service” aanbod omvat netwerk-, server- en opslagcapaciteit als een dienst, beheerd door specialisten en ondersteund door service-garanties. De eerste diensten zijn nu reeds beschikbaar, onder meer ‘Storage as a service’ en ‘Infrastructure as a service’. Het G-Cloudprogramma zal ook gezamenlijke diensten ontwikkelen van het type ‘Platform as a service’ en ‘Software as a service’.

Voordelen van flexible, innovatieve ICT-diensten

  • Een betere dienstverlening voor overheid, burgers en ondernemingen : sterke garanties voor de beschikbaarheid van online-diensten van de overheid;
  • Schaalvoordelen dankzij een gedeelde ICT-infrastructuur : daling van de kosten voor infrastructuurbeheer en opslagbeheer dankzij schaalvergroting ;
  • Een ICT-infrastructuur voor specifieke noden : een flexibele virtuele infrastructuur laat toe om over de juiste server-, netwerk- en opslagcapaciteit te beschikken, in functie van de noden van specifieke toepassingen.
  • Een grote flexibiliteit : het is mogelijk om de gebruikte capaciteit snel te vergroten én te verkleinen in functie van de noden van het moment.
  • Een grotere technische specialisatie : dankzij de samenwerking tussen openbare instellingen en het uitwisselen van goede praktijken, is er meer dan ooit plaats voor technische innovatie.

Een oplossing voor iedereen

Alle actoren in de publieke sector kunnen bijdragen tot het succes van de G-Cloud. Het gaat om een vrijwillige samenwerking. De gemeenschappelijke ‘roadmap’ dient als leidraad, niet als keurslijf.

Elke instelling bepaalt zelf de wenselijkheid en de snelheid waarmee ze evolueert naar de G-Cloud.